Afrikaans purperhoen

Naam LatijnPorphyrio alleni
Naam NLAfrikaans purperhoen
Naam SynAllen's waterhoentje
Ringmaat0
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepRallen, koeten