Stellers eider

Naam LatijnPolysticta stelleri
Naam NLStellers eider
Naam Syn
Ringmaat10
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten