Sneeuwgans (kleine, blauw)

Naam LatijnAnser caerulescens caerulescens
Naam NLSneeuwgans (kleine, blauw)
Naam SynBlauwe sneeuwgans
Ringmaat16
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten