Smient

Naam LatijnAnas penelope
Naam NLSmient
Naam SynEuropese smient
Ringmaat9
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten