Slobeend

Naam LatijnAnas clypeata
Naam NLSlobeend
Naam SynNoordelijke slobeend
Ringmaat9
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten