Sikkeleend

Naam LatijnAnas falcata
Naam NLSikkeleend
Naam SynBronskopeend, Bronskoptaling
Ringmaat10
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten