Roze-ooreend

Naam LatijnMalacorhynchus membranaceus
Naam NLRoze-ooreend
Naam SynRoodooreend, Pink-eared duck, Zebraeend
Ringmaat8
WetgevingGeen wetgeving
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten