Rode casarca

Naam LatijnTadorna ferruginea
Naam NLRode casarca
Naam SynGele casarca, Casarca
Ringmaat13
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten