Noordelijke Kaalkopibis

Naam LatijnGeronticus eremita
Naam NLNoordelijke Kaalkopibis
Naam SynWaldrapp ibis, Heremietibis
Ringmaat14
WetgevingEU verordening bijlage A (CITES appendix I)
GroepIbissen en Lepelaars