Nonnetje

Naam LatijnMergellus albellus
Naam NLNonnetje
Naam SynNonnetje zaagbek
Ringmaat9
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten