Marmertaling

Naam LatijnMarmaronetta angustirostris
Naam NLMarmertaling
Naam SynMarmereend
Ringmaat8
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepEenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten