Korhoen

Naam LatijnLyrurus tetrix
Naam NLKorhoen
Naam SynTetrao tetrix
Ringmaat12
WetgevingEuropese soort (EG richtlijn)
GroepRuigpoothoenders