Koereiger

Naam LatijnBubulcus ibis
Naam NLKoereiger
Naam Syn
Ringmaat11
WetgevingEU verordening bijlage A (CITES appendix I)
GroepReigers